Извънкласни Занимания


за децата от 5., 6. и 7. клас, които искат да работят допълнително върху своята подготовка по:
 • математика
 • български език
 • литература

Какво предлагаме?

  Предлагаме на децата от 5. до 7. клас , които искат да работят допълнително върху своята подготовка по математика и български език и литература , извънкласни занимания с опитни преподаватели по предметите. 

 Специален акцент поставяме върху подготовката на учениците от 7. и 10. клас за успешно представяне на изпитите от НВО (матурите). 

 Нашата основна цел е да предоставим на децата солидни и трайни знания, които да ги направят уверени и спокойни на предстоящите тестове в училище и изпитите за НВО. 

 Организирали сме учебния процес в приятна, мотивираща среда с предразполагащи, внимателни и опитни в педагогиката преподаватели, с доказани през годините много добри резултати.  Образователният център „Искони“ се намира в близост до метростанция "Сердика" и последната спирка на трамвай № 5 до Съдебната палата в центъра на София на адрес: ул. “Княз Борис Първи” № 107.   

 Школата предлага два типа занимания с децата – групови и индивидуални:  

Групови занятия

   Груповите занятия са веднъж седмично и са обособени в три модула от по 11 занятия, като във всеки модул е предвиден тест за проверка на знанията - общо 33 учебни седмици. Работим в малки групи от 3 - 7 деца с персонален подход към всяко дете, по програма и с помагала,  одобрени от МОН.  

  Занятията се провеждат от понеделник до събота, сутрин и следобед – съобразно учебните смени на децата. При постъпване в школата е възможен  и входен тест за определяне равнището на знанията, с цел обособяване на учениците в групи съобразно тяхното ниво.  

  Продължителността на едно занятие по БЕЛ за учениците от 5., 6. и 10. клас е 2 астрономически часа, а за 7. - 2,5 астрономически часа.Продължителността на едно занятие по математика за учениците от 5., 6. и 10. клас е 1,5 астрономически часа, а за 7. – 2,5 астрономически часа.   

Индивидуални занятия

  Индивидуални занятия могат да бъдат заявени при нужда през цялата година в комбинация с груповите. Целта е оптимален баланс на нуждите, усилията и средствата по мярка при всеки индивидуален случай. Продължителността на едно индивидуално занятие зависи от нуждите на детето. За нас е важна и обратната връзка с родителите – държим те да имат ясна представа относно равнището на тяхното дете и знанията, които получават при нас. Предвиждаме родителски срещи – начална и междусрочна, както и целогодишен контакт с родителя.  

Защо да изберете нас?

Обучението по математика развива аналитичното и логическо мислене на децата и е изключително полезно в изграждането им като личности. Колкото и да изглежда трудна на пръв поглед тази наука, тя може да стане предизвикателство и любимо занимание за тези, които се научат да мислят чрез нея. Опитът е показал, че почти всичко в образованието зависи в голяма степен от уменията на преподавателя, който трябва да запали интерес в децата и да бъде техен добър партньор в това занимание, както и от организацията и методиката на преподаването. Преподаването е изкуство, а в училище на практика е невъзможно да се обърне еднакво внимание на всички деца. Някои имат различно темпо на усвояване на знанията и се нуждаят от по-индивидуален подход. А когато се „скъса“ нишката на знанията, тогава училището не може да компенсира изоставането. Нужни са допълнителни уроци и то с още по-добри преподаватели. Ние имаме увереността да предложим преподаване на високо ниво.

Нашите учители ще запознаят учениците с всички техники и важни модели, включени в изпитите за НВО - националното външно оценяване.

Задачата е децата да развият аналитични и творчески умения, дисциплина и способност да се справят в отпуснатото им време на изпитите.

Резултатите, които постигат нашите ученици са реални, а с времето те изграждат и една култура на математическо мислене, която им помага и в другите образователни дисциплини.

Обучението по БЕЛ е другият важен фундамент в развитието на децата, който изгражда тяхната словесна култура, образно мислене,  естетика и душевност. Заниманията с родния език са неразделно свързани с опознаването на българската култура, бит, психология и традиции. Те са важен фактор за формиране на  националното съзнание и най-несъмненият белег на народност. Основна грижа на преподавателите по БЕЛ е да познават ценностите на народното и личното творчество, които трябва да станат духовно притежание на учениците. Това, което държим да развием в  часовете по БЕЛ,  е оригинално творческо мислене и възможността децата да правят критически анализ на художествените текстове,  да откриват връзката между литературата и историята, психологията, естетиката и логиката. Наша цел е ученикът да бъде не обект, а главен субект на обучението. Утвърждаването на нравствените ценности е друга,  не по-малка задача, която си поставя литературата като предмет. Наша основна цел е да подпомогнем изграждането на уверени, хармонични личности с усет за естетическото и нравствено красивото. Важен приоритет е изграждането на такива техники и умения у учениците, които да им помогнат да формулират и изложат в писмена или  устна форма своите разсъждения, възприятия и анализи на литературните произведения.

Паралелно с това, занятията по български език развиват уменията на учениците за речево общуване. По този начин те подобряват културата на личността на детето и  усъвършенстват способностите му за реализация в различни области на живота. Доброто ниво на овладяване на предмета помага на учениците да се чувстват уверени и сигурни във всяка една от бъдещите сфери, в които ще се развиват. Наш основен приоритет е учениците да овладяват лингвистична, комуникативно речева култура, която да отговаря на културата на обществото и на отделната личност,  и която да им даде нужните комуникативни умения във всяка писмена или устна сфера на общуване. Държим в уроците по български език да се овладяват не просто дефиниции, а същностните признаци на съответните явления.

Следим индивидуалния прогрес или затруднения на всеки ученик и подготвяме персонализирани помагала и тестове, които да отговарят на неговите специфични нужди. Учим ученика да извлича главната информация чрез работа в таблици и да открива отговорите по ПЪТЯ на работата и осмислянето.

Учениците от 7. и 10. клас решават множество утвърдени от МОН примерни тестове като подготовка за матурите.

Децата от 5. и 6. клас решават тестове, специфично подбрани така, че да улеснят подготовката им за матурите в по-горните класове.   

Нашите учители

Деян Колев
МАТЕМАТИКА
+359878963570
 1. Защо избра математиката и работата с деца за твоя професия?

  В живота си човек не може да обясни всеки свой избор, имам предвид, че има и неосъзнати такива. Но да кажем, че математиката още от малък ми се е отдавала и от природните науки тя има голям потенциал да обяснява света около нас. В неговите физически измерения, разбира се. Когато човек се позадълбочи обаче, вижда в нея и своеобразни притчи за духовното. Та избрал съм я може би, защото ми е вдъхвала доверие, че може да ми обясни света. По-късно разбрах, че не бива да й се възлагат прекалено големи надежди, но ако човек я оцени по достойнство, може да е изключително полезна. За работа с деца не съм мислил целенасочено, просто така се получи. Не си представях да работя в аналитичния отдел на някоя банка или застрахователна компания, например, защото за човек, който завърши чиста математика, това са едни от вариантите, и някак естествено остана възможността за учителстване. Слава Богу, имам контакт с децата, и се получава.
 2. Знам, че си завършил математика в Германия? Защо се върна да преподаваш на децата в България?

  Да, завършил съм математика в Карлсруе. Отново не мога да мотивирам докрай отговора си, но да речем, че не успях да се адаптирам съвсем в тамошното общество. Явно нещо ме е дърпало обратно към дома. И съм благодарен, че се върнах. От днешна гледна точка мога уверено да потвърдя, че ние, като българи, твърде малко познаваме съкровищата, които имаме у дома – в природно, историческо, духовно и във всяко друго отношение. Може, разбира се, да почерпим добрия опит и от западната цивилизация, особено в материално отношение, но в културно – те имат какво да научат от нас. Ако преоткрием нашите позабравени корени и традиция, съм сигурен, че ще се възродим като общество.
 3. Твоят стил на работа с децата има ли свои особености? Какви са основните принципи, които прилагаш?

  Ако мога да изтъкна нещо характерно, то е, че задавам много въпроси. Държа децата да се пълноценни участници в учебния процес и в най-добрия случай отговорите да идват от тяхната уста. Това понякога може да коства доста усилия, но в крайна сметка работата на учителя е не просто да разясни определена задача, а да направи така, че ученикът, ако мога така да се изразя, да придобие решението. Освен това, за да се случи това, детето трябва да се чувства спокойно да прави предположения, макар и да сбърка, и в този смисъл е нужно търпение.
 4. Защо се налага децата да допълват образованието си с частни уроци?

  Причините са много, ако мога да обобщя, от години системата на образование обръща повече внимание на количествени показатели, а не на качествени. Материалната база е важна, но тя по-скоро съпътства учебния процес, не е негов център. Дори ако е налице живата връзка между учител и ученик, става съвсем маловажна. Какво му е необходимо толкова на един учител – място, където да пише, и средство да го направи. Но живата връзка е тази, която е хранителната среда за всяко преподаване. В този смисъл онлайн-обучението, на което бяха подложени децата, може да служи единствено като помощно средство и то само в краен случай. Тръгне ли се само в тази посока, това може, а вече и донесе, само вреди, и то дългосрочни. Добавете към това либералната политика, липсата на санкции, или по-скоро липсата на воля за прилагането им, формалното отношение, и положението може да стане съвсем плачевно. В училище от години се констатира намаляваща дисциплина и мотивация у децата. Заедно с това никой не откликва на многократните призиви на Православната Църква за въвеждане на вероучение като задължителен предмет. Аз бих казал, че той трябва да е задължителен първо за всички учители. Да произведем поне едно поколение православни педагози, да видим и да се убедим в добрия пример, и тогава по естествен път ще продължим в правилната посока. Ние често изискваме от децата неща, които самите ние не притежаваме. Нека първо образоваме учителите. Разбира се, нещата може да вървят и успоредно. Това е и смисълът на думата „образование“, човек да се доближава до образеца, до образа на своя Създател. Как може да се постигне това без нравствените начала? Без тях от образованието остава единствено една информираност.
 5. Кои са особеностите на образованието по математика изобщо?

  Най-затруднителната част от математиката е необходимостта да се мисли абстрактно. Това не е дадено на всички. За десетте години преподавателски опит съм успял да отработя много схеми и ако мога така да ги нарека „калъпи“, в които да влезе по-голямата част от материала и да стане разбираема дори и за онези, на които математиката не им е афинитет. Винаги обаче си остава един момент на досещане, който не може да се вкара в калъп, а се дава свише. Той е този, който отделя добрите от тези, които наистина имат талант.
 6. Как се измерва развитието по математика на едно дете?

  Оценките са ориентир, разбира се, въпреки, че системата на оценяване, базирана на тестове, скрива доста неща. За мен най-важно е детето да свикне да разсъждава логично, да се обосновава. Да мисли аналитично, да знае какво му е дадено и какво цели, да отделя вярно от невярно. Това е тъканта на математиката, от която всеки ученик може да се възползва, независимо дали впоследствие ще продължи да се занимава с нея или не. Конкретните математически правила, щом не ги ползваме, ще ги забравим, аз също го правя, но подходът на аналитичното мислене нека остане. Той е и в основата на критичното мислене, което винаги е било предпоставка за развитието на личността. Не може да се отрече също, че математиката е хармонична и подредена наука. В този смисъл, който се занимава с нея, не може да не му повлияе и в тази посока.
 7. Какво става, ако детето не иска да учи?

  Става лоша работа 😊 Опитваме се до го мотивираме, да го предразположим, да разберем причините за липсата на мотивация. Всеки конкретен случай си има своите особености. Много е важно и родителят да ни подкрепи в този процес. Доста често нежеланието се дължи на неумението. Никому не е приятно да се занимава с нещо, което не му се отдава. Ако успеваемостта се повиши, това влияе благотворно и на мотивацията.
 8. Кои учебни помагала препоръчваш?

  В нашата школа работим с помагала на издателство „Веди“ и отчасти с „Архимед“ и „Регалия“. И едните, и другите са много добре структурирани, целенасочени и изчистени.
 1. Колко важно е днес обучението по БЕЛ за съвременните деца?

  Не само днес - обучението по роден език е от първостепенна важност за формирането на личността на детето, за изграждане на специфичен тип мислене, формиране на личностни и ценностни качества. В обучeнието по български език не се включва само елементарното обучение по граматика- всъщност от самото начало на обучението на детето, в часовeте по роден език се полага началото на формирането на нравствените му качества. С напредване на годините този процес се засилва. Специално в нашата дисциплина една от най-важните функции на учителя- а именно т.нар. аксиологична, т.е. възпитателна, е най-силно изразена. След всичко казано дотук, искам простичко да обясня, че обучението по БЕЛ не се свежда само до обучение по граматика и четене на произведения, обучението по нашия предмет (те са два, всъщност 😊), допринася в най-голяма степен за хармоничното развитие на личността на детето- да се научи как да се изразява, как да се аргументира, как да отстоява позиции, да разшири общата си култура, да може да „облича“ в думи своите впечатления, мисли, чувства. Не на последно място - да разбира и осъзнава принадлежността си към българската нация и общество, да въприема ценностите на българското общество, да се родее с постиженията на партиотичните ни творци, да различава естетически красивото и стойностното... няма да ни стигне мястото, за да изброим колко много са качествата, които доброто обучение по БЕЛ изгражда у децата, и колко важни са те за неговото личностно развитие и пълноценното му включване в обществото.
 2. Важен ли е контактът на учителя с детето?

  Изключително! Учителят, дори несъзнателно, е пример за подражание на детето - той е този, който оставя най-ярък спомен в съзнанието на ученика. Изключително важно е поведението на учителя, и това да създаде естествена, непринудена и предразполагаща атмосфера, в която детето да не се страхува да покаже своите възможности. Аз искрено вярвам, че не съществуват деца, които нямат възможности, има такива, които не се трудят, и такива, на които не са повярвали, т.е. не им е бил даден шанс да покажат, че могат. Затова изключително много държа всяко дете да се чувства спокойно, да не се притеснява да сбърка, и най-вече - да иска да учи: тогава резултатите не закъсняват.
 3. Какви са твоите принципи на работа?

  Доверие, желание за работа и много, много старание.
 4. Допълваш ли в твоя курс с нещо повече обучението по БЕЛ в училище и защо?

  Задължително с голяма доза патриотизъм. Особено материалът в 7.клас ми позволява това. Обичам историческите и културни препратки, смятам, че те позволяват да се „разшири“ хоризонта на детето и то да види в по-обширна перспектива материала, който изучаваме. Особено в часовете по литература се старая да провокирам децата с техни интерпретации на различни чувства, постъпки и добродетели на героите, старая се да разказвам повече за авторите, за епохата в която са живели.
 5. Кое е най-важното нещо, което целиш да постигнеш при обучението по български език?

  Възмножността за самостоятелно мислене и преценка. За мен това, което липсва в обучението в училище, е развитието на когнитивните способности на учениците, иначе казано възможността да анализират, да синтезират и да прилагат в практиката това, което изучават като учебен материал.
 6. А по литература?

  Най-важното е да ги науча да различават качественото четиво от некачественото такова. Такъв подход имам и към собствените си деца, и смятам, че изграждането на есетическо отношение към литературните творби е много важно.
 7. Как успяваш да задържиш вниманието на учениците?

  С постоянни въпроси и препратки към вече изучавани правила и произведения от една страна, и с личната ми емоция от друга. Когато човек обича нещо, то му личи, и дори и несъзнателно предава тази любов на другите.
 8. Какви са твоите препоръки към родителите?

  Да изискват от децата си постоянство и търпение. Да следят резултатите им в училище и да показват интерес към постиженията им. Успехите на децата в училище тръгват от отношенията в семейството. Ние, като учители, можем да подпомогнем процеса на обучение, но успехите на децата зависят от личното им старание и мотивация.
 9. Какви учебни помагала препоръчваш?

  Преди всичко помагалата на Донка Кънева, с които работим в школата. Има чудесни помагала и на други издателства, в работата си използвам и тях, но, все пак, всичко зависи от нивото на децата, от темпото, с което усвояват учебния материал.
Гергана Йоцова
БЕЛ
+359899860442
Диян Праматаров
МАТЕМАТИКА
+359884086606
 1. Каква е твоята концепция за преподаването на математика в извънкласната форма на обучение?

  Децата, които прибягват до извънкласна форма на обучение, в общия случай са по-мотивирани и склонни да се влагат, което от своя страна предопределя и по-високите резултати, които постигат. От друга страна учителят в извънкласната форма на обучение не разполага със система от санкции, които да противодействат на липсата на желание, затова вътрешната мотивация става още по-важна. Разбира се, учителят би могъл да влияе и върху нея, доколкото детето е склонно да възприема неговото отношение. Затова обаче е необходимо повече време за изграждане на по-задълбочен контакт, който би позволил на учителя да бъде приет от детето. Има случаи, когато проблемът с усвояването на материала е свързан с неувереност или липса на знания и в тези ситуации можем да повлияем положително. Но ако проблемът е от друг характер (свързан със семейната среда или модели на поведение, които детето е възприело), тогава въздействието остава по-ограничено.
 2. В какво се изразява индивидуалният подход в работата с децата?

  В това да прецениш правилно нуждите на всяко дете и какво отношение би дало оптимални резултати. В този смисъл на някои деца трябва да им дадеш, на други – да им вземеш, с едни да действаш внимателно, с други – да бъдеш твърд и т.н. Това, че не сме притиснати толкова от времето, колкото е един учител в училище, както и малките групи, благоприятстват да работим за свършена работа, вместо за единица време и да обръщаме повече внимание на индивидуалните пропуски на учениците.
 3. Какви качества трябва да притежава учителят по математика?

  Учителят по математика трябва да съвместява в работата си от една страна качествата на учител, а от друга страна качествата на математик. Като учител той трябва да има подход към децата, да бъде търпелив и внимателен, а също и способен да спечели доверието на детето, а като математик да мисли и действа аналитично и последователно. Заниманията с математика ти помагат, веднъж, да се научиш да разпознаваш качествения анализ, и втори път, да опознаеш границите на логическото мислене. Това от своя страна е важен елемент на критичното мислене, а фактологически обоснованото критично мислене става все по-насъщна потребност, тъй като живеем във време на ясно изразена дезинформация и пропаганда. Ключово качество за противодействие е умението за боравене с информация.
 4. Какво ти харесва при работата в образователната школа на Искони?

  Относителната свобода, с която разполага преподавателят по отношение на натоварването, което е склонен да поеме. Концепцията на школата е, че учителят поема натоварване според силите си, така че качеството на урока да не пострада, или както се казва: „Понякога по-малко е повече“. Друго предимство е единомисленият и сплотен колектив, в който засега, слава Богу, липсват обичайните разногласия и борби.
 1. Какъв е личният Ви стил на преподаване?

  Стремя се часовете ми да бъдат интересни и разнообразни за децата, да ги провокирам непрекъснато, да не ги оставям да скучаят и да създам у тях усещане за родния език и литература. Учениците, които обучавам, са в прогимназиалния етап и са с различно равнище на езикови и литературни компетентности. Това е едно предизвикателство, с което ежедневно трябва да се справям и се стремя да използвам техники, които ангажират учениците като съавтори на образователния процес и стимулират тяхната отговорност и активност. Подходящи са груповата дейност, работата по създаване на проекти, реализиране на часовете за обобщение под формата на състезание, провеждане на часове на открито и др. С особен интерес и с много желание учениците участват в часовете, когато използвам метода светкавица, за да започна часа – така децата се настройват за работа и се мобилизират за предстоящия час– всеки се стреми да отговори вярно и бързо; често изработваме мисловна карта – в края на часа за затвърждаване на наученото или в началото на часа за упражнение – учениците с моя помощ отсяват най-важното и го записват в картата. Най-емоционални са часовете, в които правим обобщение на наученото под формата на състезание – всички ученици се включват активно и се стремят да дадат своя принос, за да може отборът им да победи. В тези часове няма деца, които да скучаят и да питат кога ще свърши часът, а дори не се борят за оценка. Наградата за тях е, че са участвали и са показали колко знаят.

  Учебните резултати измервам чрез методите на формиращото оценяване. Използвам тестови задачи с избираеми отговори и въпроси, които изискват свободен отговор, както и задачи за създаване на текст, оценка на домашна работа, на проекти, на работата в часа др. Целта е уроците по литература да бъдат по-успешни, разнообразни и с практическа насоченост.

 2. Какви методи на преподаване предпочитате?

  Още при първото си назначение си бях поставила за цел да осъвместя в практиката си най-доброто от класическите методи на обучение и тези, предоставени ни от модерните технологии, затова интерактивното обучение заема сериозно място в начина ми на преподаване. То позволява по-интуитивно усвояване на материала от учениците и най-важното – провокира тяхната активност.
 3. Какво за Вас е преподаването?

  Преподавател не е просто трудова характеристика. Преподавател е отношение. Към света. Към родината. Към българското.

  Защото „даскалът“ в нашата история винаги е бил както най-начетеният в града и този, който извън работно време е събирал всички, за да им изчете вестника, така и първият, който се е записвал или дори е водил революционния комитет.

  „Даскал“ е отношение към света и бъдещето на родината в лицето на новото поколение. Основният ми подход е не просто да запозная подопечните си с учебния материал и така те да получат високи резултати на външното си оценяване, но и да им помогна да вникнат в ценностите на литературните произведения, които за залегнали в програмата. Защото граматиката е като таблицата за умножение – ако си я повтаряш достатъчно дълго, ще я запомниш наизуст и ще я научиш, но това по никакъв начин няма да разшири кръгозора ти. Да, ще те направи личност, която може да напише писмо, без да пропусне запетая, но няма да те направи широкоскроен и разсъждаващ бъдещ член на обществото ни. Моята цел е да създавам мислещи българи, не просто такива, които могат да поставят препинателните знаци на местата им или да ви кажат „какво е искал да каже авторът“. Затова в преподаването си се старая да използвам както най-доброто от традиционните методи на обучение, така и възможностите, които съвременните технологии ни предоставят. Затова и бях един от учителите, които не само не се оплакаха, когато стана ясно какъв ще е начинът на преподаване по време на така тежкия период на пандемия, но и видях по-скоро ползите и възможностите от този тип неформално обучение.

Марина Йорданова
БЕЛ
+359883484975

ГалерияОрганизирали сме учебния процес в приятна, мотивираща среда с предразполагащи, внимателни и опитни преподаватели. 

Адрес
ул. “Княз Борис Първи” № 107

до метростанция "Сердика" и последната спирка на трамвай № 5 до Съдебната палата в центъра на София 

Такси

Един модул за 5., 6. и 10. клас включва занятия от 2 астрономически часа седмично по БЕЛ и 1,5 часа по математика, 11 занятия общо. Предвидени са и текущи изпитвания с оценка на знанията, придобити в модула; 

Един модул за 7. клас включва занятия от 2,5 астрономически часа седмично, 11 занятия и изпит в края на модула с оценка на знанията.
  
При записване и на двата предмета – 5% отстъпка от таксата.
Отстъпка за две деца от семейство, допълнително още 5% отстъпка.  

Таксите се заплащат на модул - по банков път на сметка с 
IBAN: BG89UNCR70001518804874 
BIC: UNCRBGSF 
„Уникредит – Булбанк“, клон „Св. Неделя“ 
в полза на "ИСКОНИ" ЕООД. 

ВАЖНО: При основание за превода запишете името на детето, класа и курса, за който превеждате. 
За групови занимания 
на 5. и 6. клас
Математика – 400 лв. на модул 
БЕЛ – 400 лв. на модул  
За групови занимания 
на 7. клас
Математика – 500 лв. на модул 
БЕЛ – 500 лв. на модул  
За групови занимания 
на 10. клас
Математика – 450 лв. на модул 
БЕЛ – 450 лв. на модул  
Индивидуални занимания 
за всички класове

Математика – 50 лв. на астрономически час 
БЕЛ – 50 лв. на астрономически час  

Обратна връзка от родители и деца, обучавани в школата

.
Дъщеря ми посещава курса по математика за 7.клас. Много съм доволна от организацията в школата, от коректността и от нивото на преподавателите. Сред многото предмети, по които трябва да учи, тя винаги избира да започне със задачите от курса. Като я попитах защо й харесва господинът по математика, тя каза: "Много е спокоен и така обяснява задачите, че няма как да не ги разбереш" 😊. Препоръчвам школата - много високо ниво на подготовка, постигнато без стрес и напрежение за децата.
Отзивът от Силвия Стоилова (майка на Златина)
Здравейте! За мен тези курсове са доста полезни. С тях си вдигнах нивото в училище и съм по-уверен в Математиката. Децата не са прекалено много и затова се обръща достатъчно внимание на всеки. Времето нито е малко, нито е много. Материалът се преподава по разбираем и интересен начин. За тези 2 часа и половина можем да работим без да се изморяваме. Обстановката е много приятна-стаята е чиста, децата са дружелюбни и учителят също. Боян.
Боян Михайлов
Благодаря за правилния подход към децата! Материалът в 5. клас е труден, особено втория срок, но постоянството и допълнителните часове в школа Искони помагат за неговото усвояване! Текущите контролни след всеки модул дават полезна информация за "сверяване на часовника". Препоръчвам посещаването на школата!
Катя Шангова
Дъщеря ми Яна, 7. клас, посещава извънкласните занимания по БЕЛ към Образователен център „ИСКОНИ“. Откакто започна курса, с преподавател Гергана Йоцова, успехът й по БЕЛ в училище се повиши и детето придоби по-голяма увереност в часовете. Центърът се намира на леснодостъпно място - в близост до метростанция и автобусни спирки, което позволява на дъщеря ми сама да посещава курса. Класната стая е удобна, тиха и приятна, предразполага към добра концентрация за работа на учениците. Преподавателите са не само отлични специалисти в областта си, но и много позитивни хора, успяват да предразположат и мотивират децата за успешно усвояване и разбиране на материала. Убедена съм, че резултатът на Яна на НВО по БЕЛ ще е максимален, благодарение на заниманията й в център „ИСКОНИ“, за което съм признателна на целия екип.
Галина Атанасова /родител/

Новини


Начало на учебната 2023/2024: 16.09.23

Съботни занимания: 8:30 до 11:00 МАТ 7. клас, 12:00 до 14:30 БЕЛ 7. клас, 14:45 до 16:45 БЕЛ 6. клас, 17:00 до 19:00 БЕЛ 10. клас.
Пропуснат съботен курс по някаква причина е желателно да бъде наваксан през седмицата с индивидуален урок.
Учениците на школата от 7. клас имат успех на НВО през 2023 година, както следва: 
Математика
44% по-висок успех от средния за София
БЕЛ
23% по-висок успех от средния за София

Поздравления за всички и успех нагоре!
Художествена работилница за деца
 

  Образователният център на Искони ще включи от есента на 2023 год. в своята програма творчески занимания за ученици от първи до седми клас. В тези художествени работилнички децата ще изучават истините за православната вяра и ще бъдат творци. По интересен и увлекателен начин те ще интерпретират различни теми от християнството като използват изкуството.

Ще се работи с различни художествени техники – рисуване, квилинг, апликиране, моделиране и други. Ръчното творчество е едно от любимите занимания на децата, затова чрез него ще се опитаме по малко по-различен начин да запознаем малките творци с Библейските събития и живота на светците.

Заниманията ще бъдат веднъж седмично с времетраене от два астрономически часа. Цена - 15 лв на занятие, която включва и материалите. Преподавателят е с богат педагогически стаж в областта на вероучението и художественото творчество.

Партньор на инициативата е Старинен храм "св. Георги Победоносец - Ротонда", в който ще се провеждат и част от занятията.

Очакваме ви!   

НВО след 7. клас

За учениците, на които предстои НВО по математика след 7. клас, в образователен център „Искони“ сме разработили помагало, в което освен отговори и решения задачите имат и упътвания. Упътването е междинното звено между пълното разяснение на задачата от страна на учителя и самостоятелното решение от страна на ученика. Последното обаче не се отдава на всички. Ето защо упътването може и трябва да се превърне в неотменима част от самостоятелната подготовка. Помагалото е плод на дългогодишна практика и съдържа основните типове задачи, усвояването на които е предпоставка за отличното представяне на изпита. Почти всяка задача съдържа в себе си два или повече мотива, което прави задачите особено обучителни и подходящи както за НВО, така и за подготовка за контролни и класни работи. Онлайн споделяме с вас една от петте изпитни теми, поместени в помагалото, която може да послужи и като пробен изпит в края на месец януари.
Search